Hoe Python 3.6 op eenvoudige wijze in Centos 7 te installeren

Loading...

Allereerst moet u uw systeem bijwerken:

sudo yum update -y

Het SCL of Software Collections-project is een open-sourceproject. Het doel is om u meerdere versies van dezelfde software op hetzelfde systeem te laten installeren en uitvoeren. Om Python 3.6 x64 te installeren, moet u SCL installeren:

sudo yum install -y centos-release-scl

Installeer nu Python 3.6 x64:

sudo yum install -y rh-python36

Schakel nu de virtuele omgeving van Python 3.6 in op deze machine:

scl enable rh-python36 bash

Om het permanent in te schakelen, voegt u deze regels onderaan het bash-profiel toe:

Om bash_profile te bewerken.

cd ~ && vi .bash_profile

Voeg deze regels toe:

#add python36 to the bash permanently
scl enable rh-python36 bash

Voer deze opdracht uit om onmiddellijk toe te passen:

exec bash

Om Python-toepassingen te ontwikkelen, hebt u vroeg of laat ontwikkelingshulpmiddelen nodig:

sudo yum groupinstall -y "Development Tools"

Om pipenv te installeren hebben we rootrechten nodig:

su - root
sudo yum install -y rh-python36

#Upgrade to new version of pip
pip install --upgrade pip 

#now install pipenv
pip install pipenv 
Loading...