Hvordan kjøre scl enable rh-python36 i Linux crontab

Fordi scl aktiverer rh-python36 skape nytt virtuelt miljø for Python, i dette miljøet, kan du bruke den installerte Python 3.6, men dette virtuelle miljøet brukes ikke automatisk mens du kjører i en crontab.

Så for å bruke Python 3.6 i Linux crontab, må du kjøre pythonfilene dine i aktiverte nye virtuelle miljø.

Min run.sh-fil:

#!/bin/bash
now=`date`
echo "[$now]Running script now ..."
scl enable rh-python36 "cd /opt/wdir/ && pipenv run python main.py" >> /var/log/logrun.txt
echo "[$now]All done now" 

og min crontab:

* 7 * * * /opt/wdir/run.sh > /var/log/logrun.txt 

En annen måte er å stille scl på crontab direkte:

* 7 * * *  scl enable rh-python36 "cd /opt/wdir/ && pipenv run python main.py" > /var/log/logrun.txt 

Mer om Linux crontab here.

Happy working!

Related:  Slik fornyer Let’s Encrypt SSL ved å bruke Certbot på VirtualHost multidomains VPS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *