Slik installerer du Python 3.6 i Centos 7 på en enkel måte

Loading...

Først av alt må du oppdatere systemet ditt:

sudo yum update -y

SCL- eller Software Collections-prosjektet er et åpen kildekode-prosjekt. Målet er å la deg installere og kjøre flere versjoner av den samme programvaren på det samme systemet. For å installere Python 3.6 x64, må du installere SCL:

sudo yum installer -y centos-release-scl

Installer nå Python 3.6 x64:

sudo yum install -y rh-python36

Aktiver nå det virtuelle miljøet Python 3.6 på denne maskinen:

scl enable rh-python36 bash

For å aktivere det permanent legge til disse linjene nederst i bash-profilen:

For å redigere bash_profile.

cd ~ && vi .bash_profile

Legg til disse linjene:

#add python36 to the bash permanently
scl enable rh-python36 bash

Kjør denne kommandoen for å gjelde umiddelbart:

exec bash

For å utvikle Python-applikasjoner, trenger du Utviklingsverktøy før eller senere:

sudo yum groupinstall -y "Development Tools"

For å installere pipenv trenger vi root-rettighet:

su - root
sudo yum install -y rh-python36

#Upgrade to new version of pip
pip install --upgrade pip 

#now install pipenv
pip install pipenv 
Loading...