Hur du installerar Python 3.6 på Centos 7 på ett enkelt sätt

Loading...

Först och främst måste du uppdatera ditt system:

sudo yum update -y

Projektet SCL eller Software Collections är ett öppen källkodsprojekt. Dess mål är att låta dig installera och köra flera versioner av samma programvara på samma system. För att installera Python 3.6 x64 måste du installera SCL:

sudo yum installera -y centos-release-scl

Installera nu Python 3.6 x64:

sudo yum install -y rh-python36

Aktivera nu den virtuella Python 3.6-miljön på den här maskinen:

scl enable rh-python36 bash

För att aktivera det permanent läggs till dessa rader längst ner i bash-profilen:

För att redigera bash_profile.

cd ~ && vi .bash_profile

Lägg till dessa rader:

#add python36 to the bash permanently
scl enable rh-python36 bash

Kör det här kommandot för att tillämpa omedelbart:

exec bash

För att utveckla Python-applikationer behöver du utvecklingsverktyg förr eller senare:

sudo yum groupinstall -y "Development Tools"

För att installera pipenv behöver vi root-behörighet:

su - root
sudo yum install -y rh-python36

#Upgrade to new version of pip
pip install --upgrade pip 

#now install pipenv
pip install pipenv 
Loading...